11671_2020_3304_MOESM1_ESM.ppt (217 kB)

Additional file 1 of Preparation and Evaluation of Novel Emodin-loaded Stearic Acid-g-chitosan Oligosaccharide Nanomicelles

Download (217 kB)