40657_2019_151_MOESM3_ESM.pdf (184.45 kB)
Download file

MOESM3 of Colour-ring wear and loss effects in citizen science mark-resighting studies

Download (184.45 kB)
journal contribution
posted on 2019-04-15, 05:00 authored by Andrew Allen, Bruno Ens, Martijn Pol, Henk Jeugd, Magali Frauendorf, Henk-Jan Kolk, Kees Oosterbeek, Jeroen Nienhuis, Eelke Jongejans
Additional file 3. Extended Acknowledgements.

Funding

Stichting voor de Technische Wetenschappen

History