13053_2020_140_MOESM1_ESM.docx (24.41 kB)
0/0

Additional file 1 of A rare missense variant in APC interrupts splicing and causes AFAP in two Danish families

Download (24.41 kB)
journal contribution
posted on 08.04.2020 by Malene Djursby, Karin Wadt, Jane Hübertz Frederiksen, Majbritt Busk Madsen, Lukas Adrian Berchtold, Jane Preuss Hasselby, Gro Linno Willemoe, Thomas v. O. Hansen, Anne-Marie Gerdes
Additional file 1: Supplementary Table S1. Genes included in our gene panels. A) The research CRC gene panel. B) The clinical CRC gene panel.

Funding

Kræftens Bekæmpelse (DK) Anna og Hans Steffensens Fond til støtte for Dansk Kræftforskning Fonden til Lægevidenskabens Fremme Aase og Ejnar Danielsens Fond (DK) Rigshospitalet

History

Exports