12863_2020_868_MOESM1_ESM.jpg (472.98 kB)

Additional file 1 of Identification and genetic analysis of qCL1.2, a novel allele of the “green revolution” gene SD1 from wild rice (Oryza rufipogon) that enhances plant height

Download (472.98 kB)
figure
posted on 12.06.2020, 03:47 by Lizhen Zhang, Jingfen Huang, Yanyan Wang, Rui Xu, Ziyi Yang, Zhigang Zhao, Shijia Liu, Yunlu Tian, Xiaoming Zheng, Fei Li, Junrui Wang, Yue Song, Jiaqi Li, Yongxia Cui, Li-Fang Zhang, Yunlian Cheng, Jinhao Lan, Weihua Qiao, Qingwen Yang
Additional file 1 Fig. S1. The distribution of PH of CSSLs under five environments (E1–5).

Funding

National Natural Science Foundation of China National Key Research and Development Program of China the Agricultural Science and Technology Innovation Program of Chinese Academy of Agricultural Science

History

Exports