40657_2019_151_MOESM3_ESM.pdf (184.45 kB)
0/0

MOESM3 of Colour-ring wear and loss effects in citizen science mark-resighting studies

Download (184.45 kB)
journal contribution
posted on 15.04.2019 by Andrew Allen, Bruno Ens, Martijn Pol, Henk Jeugd, Magali Frauendorf, Henk-Jan Kolk, Kees Oosterbeek, Jeroen Nienhuis, Eelke Jongejans
Additional file 3. Extended Acknowledgements.

Funding

Stichting voor de Technische Wetenschappen

History

Exports